Domov / História Vianoc

História Vianoc

Celý svet, vrátane miliónov nekresťanov, oslavuje Vianoce ako kresťanský sviatok. Ale sú Vianoce naozaj tým, čím si všetci myslíme, že sú?

Pozrime sa trochu do histórie Vianoc. Prinesieme dva pohľady na tento sviatok.
Podľa tvrdení jednej skupiny bádateľov, sú Vianoce kresťanským sviatkom, ktorým sa každoročne oslavuje narodenie Ježiša Krista a toto všetko sa deje 25. decembra.
Na druhej strane však, iní tvrdia, že keď si prečítame Bibliu, nenájdeme ani jednu zmienku, žeby raná cirkev tento sviatok svätila. Napríklad mnohí katolícky kňazi tvrdili, že svätenie Vianoc je hriechom, pretože majú pohanský pôvod. Pre kresťanov boli a navždy ostali pohanské zvyky neprijateľné.

Vianočný darček a ozdoby. Ozdobený vianočný stromček s rôznymi darčekmi.
Krásna vianočná atmosféra.

Pohania v starovekom Ríme, dodržiavali tento deň po tisícky rokov pred Ježišovým narodením. Podľa histórie, je koniec decembra prirodzený čas na hodovanie. V poľnohospodárstve sú v tomto čase všetky ťažké práce porobené. V čase od 17. do 25.decembra, kedy sú najkratšie dni v roku, sa robili festivaly, na počesť boha Saturna, ktorému lahodili, aby im vrátil slnko, ukončil zimu a ľudia sa tešili na prebúdzajúcu sa prírodu. Tieto festivaly sa nazývali Saturnálie. Počas týchto dní sa nepracovalo, všetky úrady a školy boli pozatvárané a ľudia sa oddávali hostinám a veseliciam, prejedali sa, nadmerne pili a prevádzali mnoho iných praktík, ktoré boli v ostrom protiklade s Kristovým učením. Ako rýchlo rástol počet členov v cirkvi, tak rýchlo rástol počet tých pohanov, ktorý sa obrátili ku kresťanskej viere len formálne, ale svojich zvykov sa nechceli vzdať. Obľúbenosť slávenia Saturnálie bola taká veľká, že sa nedala ani zakázať, ani odstrániť. Kresťanstvo bolo zmenené na obraz toho sveta, ktorý mali oni zmeniť..

Cirkev sa rozhodla, a 25. december vyhlásili za dátum Kristovho narodenia.

Tento deň bol dňom Brumálie, tesne po Saturnálii. Na základe popisu okolností z Biblie, Kristove narodeniny v tento deň nemohli byť. A napriek všetkým skutočnostiam sa tento zvyk postupne stal kresťanským sviatkom pod názvom Vianoce, ktoré postupne „bohatli“ tradíciami ako vešanie vencov a imela, ozdobovanie vianočných stromčekov. Názory na túto skutočnosť sa rôznia: Podľa niektorých členov kňažstva padlé ľudstvo potrebuje aspoň jedno radostné obdobie v roku, aj napriek tomu, že padajú do extrémov, ale vedú ich kresťanské cnosti. Podľa názoru iných, treba odstrániť všetky tie pohanské tradície, ktoré sa nalepili na tento sviatok. Cirkev verila v to, že skôr alebo neskôr svätosť sviatkov zvíťazí a očistí sa. Žiaľ, nikdy sa tak nestalo.
Pôvodné pohanské zvyky si cirkev zmenila na kresťanské a dala im iný zmysel. V súčasnosti sú Vianoce oslavou narodenia Ježiša Krista, našej spásy, ktorú nám poslal pán Boh. A v znamení toho sa vyvinul pekný zvyk obdarúvania sa počas Vianoc.
Existuje mnoho vierovyznaní. Avšak nezáleží na tom, akého vierovyznania sme, ale dôležité sú naše pocity a hlavne skutky.

Vianoce sú sviatkami pokoja, mieru, radosti a lásky, kedy z každého kúta počuť „Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Užime si ich naozaj v pokoji v kruhu svojich najbližších bez ohľadu na vierovyznanie.