Kain a Ábel

Kain a Ábel prišli k obrovskému jazeru. Ešte nikdy nevideli nič podobné. „Niečo je vo vnútri“, povedal Ábel pozerajúc sa do vody nevediac, že to je jeho odraz. Kain si to tiež všimol a urobil grimasu. Obraz urobil to isté. Kain stál, nadul sa a jeho odraz urobil to isté. Ábel študoval hladinu vody. Usmial sa a obraz sa tiež usmial. Smial sa nahlas a videl ako ho ten druhý vo vode napodobňuje.
Ako tak kráčali späť Kain si myslel: „Aké agresívne sú tie kreatúry, ktoré tam žijú“.
A Ábel si myslel: „Chcel by som sa vrátiť a spoznať tých driečnych mladíkov v dobrej nálade“.

Vianočné prestieranie. Vianočná večera. Sviatočne vyzdobený stôl.
Sviatočne vyzdobený stôl.

Pozri tiež

Vianoce a vianočné trhy Levoča 2016

V Levoči Vás radi privítajú, okrem iného aj 17. decembra 2016 na Vianočných remeselných trhoch 2016. ...