Domov / Vianoce v Európe / Vianoce na Malte

Vianoce na Malte

Stredobodom pozornosti Vianoc na Malte sú jasličky. Detská verzia cirkevných jasličiek sa volajú grolta. Všade majú aspoň jedny jasličky rôznych veľkostí a detailov.

Postavy jasiel sa volajú pasturi a predstavujú Ježiša, Máriu a Jozefa, pastierov, anjelov, dedinčanov a zvieratá ako sú kravy, somáre a ovce. Okolo jasiel sú svetlá a rastliny.

Polnočná omša na Štedrý večer je vrcholom všetkých náboženských aktivít. Celé rodiny sa jej zúčastňujú a každý nosí nové šaty. Omša sa začína koledami spievanými chórom v maltštine. Dôraz omše sa kladie na čítanie príbehu narodenia 10-ročným chlapcom.

Po omši si zvyčajne všetci želajú ll-Milied It-Taijeb, čo znamená Veselé Vianoce.

Valletta, Malta - pohľad na vysvietenú ulicu s vianočnou dekoráciou
Valletta, Malta – pohľad na vysvietenú ulicu s vianočnou dekoráciou

Pozri tiež

Vianoce a vianočné trhy Levoča 2016

V Levoči Vás radi privítajú, okrem iného aj 17. decembra 2016 na Vianočných remeselných trhoch 2016. ...